Köpvillkor

1. Allmänt

För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller trots att du har avtalat om något annat. För företag inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du som är privatperson registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Här hittar du även vår dataskyddspolicy.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

2. Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en beställning. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

3. Produktinformation m.m.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på www.redskapsfabriken.se, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Svenska Redskapsfabriken AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på hemsidan och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på www.redskapsfabriken.se.

Bilder på hemsidan som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Svenska Redskapsfabriken AB ansvarar inte för information på www.redskapsfabriken.se som kommer från en tredje part.

Innehållet på www.redskapsfabriken.se är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Svenska Redskapsfabriken AB.

4. Betalning och leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår det vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Vid leverans inom Sverige är den normala leveranstiden tills varan nått ditt utlämningsställe fem dagar. Såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Frakt inom Sverige kostar 300 kr. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet ska det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan produkter eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa en annan, likvärdig vara är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en produkt på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs. faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Villkor för SveaWebPay Delbetala:

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. 

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Allmänna villkor hittar du här. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

Vid frågor om faktura och delbetalning ska Svea ekonomi kontaktas.
Svea Ekonomi kundtjänst telefon: 08 - 514 931 13
Öppettider: Måndag till fredag 8.00-18.00. Lördag 10.00-16.00
E-post: kundtjanst.sveawebpay@sveaekonomi.se

SveaWebPay Kortbetalning:
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/WebPays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning.   

Vi accepterar följande kort: Visa och MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

Svenska Redskapsfabriken AB kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter. För produkter som omfattas av sådana erbjudanden, gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet, eller så långt lagret räcker.
Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av erbjudandet, ska dessa villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av erbjudandet.

6. Leverans

Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder hittar du på www.redskapsfabriken.se. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.

Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av www.redskapsfabriken.se och kommer att visas för dig under beställningsprocessen.
Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen senast 30 dagar från det att Svenska Redskapsfabriken AB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad kommer du att få ett meddelande om detta.

Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss.

7. Ångerrätt för privatpersoner

 • Vid köp av produkter från www.redskapsfabriken.se har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten.
 • När du gör ditt köp via www.redskapsfabriken.se har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Svenska Redskapsfabriken AB rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som vi ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.
 • Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
 • Genom att du accepterar villkoren samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
 • I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering, exempelvis serienummer.
 • Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till företaget, innan ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas via vårt formulär som du finner här, alternativt den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram som du hittar här. Vid retur får du som kund stå för den faktiska leveranskostnaden. 
 • Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål, och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
 • Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

8. Öppet köp för privatpersoner

Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder Svenska Redskapsfabriken AB alla kunder öppet köp under 14 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till Svenska Redskapsfabriken AB och hanteras på det sätt som anges i vår information om returer, som du hittar här.

9. Garanti

För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på hemsidan.
För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.

10. Reklamation för privatpersoner

 • Vid beställning via www.redskapsfabriken.se har du alltid rätt att reklamera inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Svenska Redskapsfabriken AB så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.
 • Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.
 • Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på hemsidan. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Svenska Redskapsfabriken AB tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Svenska Redskapsfabriken AB löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
 • När Svenska Redskapsfabriken AB har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Svenska Redskapsfabriken AB annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Svenska Redskapsfabriken AB istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning, inklusive returkostnaden. Observera att Svenska Redskapsfabriken AB har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

11. Tillämplig lag och tvister

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.